KAi??pinA?ts lAi??nis

SastA?vdaA?as:

PagatavoA?ana: 90 min:

1.Zivis ar asu nazi uzA?Ai??Ai??rA?am, sA?kot no A?aunu vA?kiem gar muguras skrimsli gareniski lAi??dz astei,izAi??idA?jam un labA?k zivis nemazgA?t, bet notAi??rAi??t ar papAi??ra dvieli vai lina lupatiAi??u, galvu nenogriezt un zvAi??Ai??as netAi??rAi??t!!!

2. zivis apkaisa ar sA?li, sagrieztiem Ai??iplociAi??iem un dillAi??m(var kaisAi??t sA?li pAi??c kAi??pinA?A?anas, tad zivis jA?saliek kastAi??, jA?apsedz un jA?A?auj ievilkties kA?du laiku)

3. kAi??pinA?tavu iekurina ar palielu daudzumu malkas, lai rastos stabilas ogles, salauA? alkA?Ai??u zariAi??us ar lapA?m,ar lapotajiem zariAi??iem izklA?j kAi??pinA?tavas restes, lai zivis nepieliptu pie restAi??m, zivis atver un ar zvAi??Ai??u pusi liek uz lapA?m

4. kAi??pinA?tavu kurina uz oglAi??m liekot svaigus alkA?Ai??u zarus ar lapA?m, kAi??pina apmAi??ram no 1- 1,5 stundA?m (atkarAi??bA? no zivs lieluma)

5. kAi??pinA?A?anas gaitA? seko lai zivis neaizvAi??rtos

6. pAi??c kAi??pinA?A?anas zivAi??m atA?auj atpAi??sties kA?das 10- 15 min. pillules cialis.