KA�pinA?tavas

PiedA?vA?jam Jums jaunu reklA?mas video, kurA? apskatA?ms mA�su produkcijas klA?sts un daA?A?das idejas JA�su svA�tku galdam.
purchasing inderal.

Karsti kA�pinA?ts siers ar A�iplokiem un garA?augiem

SASTA�VDAA�AS:

Siers (labA?k izmantot cieto sieru)

A�iploki

zaA?umi

 

PAGATAVOA�ANA:

SarA�vA� sieru uz rupjA?s rA�ves, pievieno saspaidA�tus A�iplokus un sasmalcinA?tus dA?rzeA�us. No divA?m folija kA?rtA?m veidojam taisnstA�ra formas bA?odiA�u ar augstA?m malA?m, stA�rus var nostiprinA?t ar zobubakstA?majiem kociA�iem, lai neizjA�k. Ieliekam izveidotajA? traukA? siera masu un kA�pinam no 30 – 90 minA�tes. Gatavo produktu, kamA�r tas vA�l ir karsts, atdala no trauka, sarullA� ruletA� un cieA?i satin tanA� paA?A? follijA? un atstA?j uz apmA�ram stundu.

Lai labi garA?o!

A viagra ou cialis melhor em 2013.

KA�pinA?ts lA�nis

SastA?vdaA?as:

  • 1.zivis(lA�A�i, karA�sas, brekA?i), optimA?lais izmA�rs sA?kot no 0,5 kg un uz augA?u,
  • 2.sA?ls(rupjA?)
  • 3.dilles
  • 4.A�iploki

PagatavoA?ana: 90 min:

1.Zivis ar asu nazi uzA?A�A�rA?am, sA?kot no A?aunu vA?kiem gar muguras skrimsli gareniski lA�dz astei,izA�idA?jam un labA?k zivis nemazgA?t, bet notA�rA�t ar papA�ra dvieli vai lina lupatiA�u, galvu nenogriezt un zvA�A�as netA�rA�t!!!

2. zivis apkaisa ar sA?li, sagrieztiem A�iplociA�iem un dillA�m(var kaisA�t sA?li pA�c kA�pinA?A?anas, tad zivis jA?saliek kastA�, jA?apsedz un jA?A?auj ievilkties kA?du laiku)

3. kA�pinA?tavu iekurina ar palielu daudzumu malkas, lai rastos stabilas ogles, salauA? alkA?A�u zariA�us ar lapA?m,ar lapotajiem zariA�iem izklA?j kA�pinA?tavas restes, lai zivis nepieliptu pie restA�m, zivis atver un ar zvA�A�u pusi liek uz lapA?m

4. kA�pinA?tavu kurina uz oglA�m liekot svaigus alkA?A�u zarus ar lapA?m, kA�pina apmA�ram no 1- 1,5 stundA?m (atkarA�bA? no zivs lieluma)

5. kA�pinA?A?anas gaitA? seko lai zivis neaizvA�rtos

6. pA�c kA�pinA?A?anas zivA�m atA?auj atpA�sties kA?das 10- 15 min. pillules cialis.

GrilA�ts lasis

SastA?vdaA?as:

0,5kg laA?a filejas,
2 tA�jkarotes olA�veA?A?as ,
2 tA�jkarotes citrona sulas,
2 A�iploka daiviA�as,
rozmarA�ns,
sA?ls,
pipari.

PagatavoA?ana:

A�iploka daiviA�u izspieA?, sajauc kopA? ar olA�veA?A?u, citrona sulu, sA?li, pipariem un rozmarA�nu, sajauc viendabA�gA? masA?.
LaA?a fileju sadala 4 gabalos, ierA�vA� ar mA�rci, cep uz grila 4-5 minA�tes no katras puses.

Labu apetA�ti!

cheap cialis 5 mg prices. grilets_lasis

LaA?veidA�go zivju kA�pinA?A?ana

ZVIEDRU RECEPTE.

IzA�idA?tu zivi (var bA�t arA� varavA�ksnes forele) norA�vA� ar sA?li, lai noA�emtu gA?otas. NogrieA? galvu un asti. Zivi sadala gareniski un izA�em mugurkaulu un asakas. Abas filejas daA?as liek ar A?du uz leju un ierA�vA� ar sA?li, pipariem un cukuru pA�c garA?as.

Uz 1kg zivs A�em aptuveni 40 g sA?li, 30 g cukura un pustA�jkaroti smalki maltu melno piparu. BeigA?s fileju pA?rkaisa ar svaigA?m vai kaltA�tA?m dillA�m. Pirms kA�pinA?A?anas dilles rA�pA�gi notA�ra. Abas filejas daA?as saliek kopA? ar A?du uz A?rpusi. Zivi ievieto slA�gtA? traukA?, lai neiztecA�tu A?A�idrums, virsA� liek slogu. Filejas tur vA�sA? vietA? 4 – 8’C temperatA�rA? 48 stundas. A�ajA? laikA? filejas ieteicams vienu reizi apgriezt. PA�c 48 stundA?m zivs ir stingra un gatava lietoA?anai.

A�A?di sagatavotu zivi var arA� auksti kA�pinA?t. Tad to liek ar A?du uz restA�m. MaksimA?lA? temperatA�ra 30′ C, stipri dA�mi un 2 stundas ilgs kA�pinA?A?anas laiks.

KA�pinA?ts lasis tiek uzskatA�ts par A�paA?u delikatesi.

1 .may be afraid of generic product.

KA�pinA?ti nA�A?i

Svaigus nA�A?us bagA?tA�gi apkaisa ar rupjo sA?li.Ik pa brA�dim apmaisot,tA? vajadzA�tu turA�t ilgA?k kA? 45 minA�tes.Tad ar ko rupju jA?noslauka liekA? sA?ls un gA?otas.LA�dz ar to sA?lA�A?anas process ir beidzies,vairA?k nevajag.Tad caur aci ver uz stieplA�m un kA�pinA?tavA? iekA?A?.KA�pinA?t tik ilgi,kamA�r nA�A?i ir tumA?i zeltaini.VienA�gais trA�kums-kA�pinA?tam nA�A?im horda paliek nedaudz sA�ksta,bet citA?di,izcila delikatese. norstan-isoniazid.

Zivs sagatavoA?ana kA�pinA?A?anai

MALKAS IZVA�LE

Malkas izvA�lei ir A�paA?a nozA�me. Parasti kA�pinA?A?anai izmanto sveA�us nesaturoA?us lapu kokus – alksni, kA?avu, A?beli, A�irsi, ozolu. BA�rza malka kA�pinA?A?anai nav piemA�rota, jo izdala pA?rA?k daudz darvas. TA?pat nevajadzA�tu izmantot skujkokus – tie rada kvA�pus un satur terpentA�nu, kas kaitA� veselA�bai. Ieteicams pievienot kA?du kadiA�a zaru ar visA?m ogA?m, tas zivA�m pieA?A�ir A�paA?u, pikantu aromA?tu.

Malkai jA?bA�t sausai, arA� zA?A?skaidA?m jA?bA�t sausA?m, bez pelA�juma. Slapja malka ar mizu satur miecvielas, kas sadegot iztvaiko un ar dA�miem nonA?k uz zivs A?das, radot rA�gtenu garA?u. TA?pat nedrA�kst izmantot krA?sotu, lA�mA�tu, finierA�tu koku, kas var saturA�t kancerogA�nas vielas.

ZIVJU TA?RA?A�ANA

Lai iegA�tu labu kA�pinA?jumu un lai pats kA�pinA?A?anas process nebA�tu sasteigts, liela nozA�me ir sagatavoA?anas darbiem. KA�pinA?A?anai izvA�las zivis, kas ir pareizi uzglabA?tas un nav bojA?tas. Ja zivis ir paA?u A�ertas, pirms veA?anas mA?jA?s tA?s notA�ra un ievieto ledA� vai aukstuma kastA�. MA?jA?s zivis uzglabA? ledusskapA� vai saldA�tavA?.

Zivis ir jA?izA�idA? tA�lA�t pA�c noA�erA?anas. Zivis uzA?A�A�rA? ar asu nazi, iedurot to no apakA?puses starp krA�A?u spurA?m no aizmugures uz priekA?u ap 1cm pirms A?aunA?m, lai neskartu zarnu. A�idA?jot zivis, jA?izA�em A?aunu loki, pretA�jA? gadA�jumA? kA�pinA?A?anas laikA? no A?aunA?m izdalA�sies asinis, atstA?jot pelA�kas svA�tras uz zivs A?das.

Ja zvA�A�as nav bojA?tas, tad zivis pirms kA�pinA?A?anas nav jA?tA�ra Ja zvA�A�as ir bojA?tas, tad zivis jA?notA�ra. Tad kA�pinA?juma krA?sojums bA�s vienmA�rA�gs. Parasti zivis tA�ra pirms uzA?A�A�rA?anas.

SA�LA?A�ANA

SA?lA�A?ana ir pA�dA�jais posms pirms kA�pinA?A?anas. TaA?u pA�c sA?lA�A?anas zivis ir kA?rtA�gi jA?nomazgA?, lai atbrA�votos no gA?otu un sA?ls paliekA?m. MazgA?jot, jA?izvairA?s sabojA?t zvA�A�as. Kad zivis ir noskalotas, tA?s ir jA?nosusina. Ja zivs bA�s slapja, tad dA�mi koncentrA�sies uz A?das, kas var kA�pinA?jumam pieA?A�irt rA�gtumu.

Sausai sA?lA�A?anai ieteicamA? recepte: 50-60 g sA?ls, 25-30 g brA�nA? cukura, 5 g maltu melno piparu uz 1kg zivju fileju. Filejas notur 36-48 stundas slA�gtA? traukA? ledusskapA�. A�ajA? laikA? zivis vismaz vienu reizi jA?apgrieA?. IzdalA�jies A?A�idrums nav jA?nolej.

Zivis var sA?lA�t piesA?tinA?tA? sA?ls A?A�A�dumA? (270 – 330 g sA?ls uz 1 litru sA?ls A?A�A�duma). PA�c sA?lA�A?anas zivis mA�rcA�. Aptuveni 3kg zivju filejas pA�c sA?lA�A?anas bA�tu jA?mA�rcA� 3 stundas 20 litros A�dens.

ZIVJU KA?PINA�A�ANA

Zivju kA�pinA?A?anai izmanto divus paA�A�mienus – auksto un karsto kA�pinA?A?anu.

AUKSTA� KA?PINA�A�ANA

AukstajA? kA�pinA?A?anA? zivis tiek turA�tas dA�mos zem 30′ C temperatA�ras. Augstais sA?ls saturs un samazinA?tais A�dens daudzums garantA�, ka kA�pinA?jumu bA�s iespA�jams saglabA?t ilgA?k. KA�pina parasti laA?us, jA�ras foreles, varavA�ksnes foreles, butes, makreles un siA?A�es. Auksti kA�pina gan pA�c sausA?s sA?lA�A?anas, gan pA�c sA?lA�A?anas sA?ls A?A�A�dumA?. Aukstai kA�pinA?A?anai nepiecieA?ams ilgA?ks sA?lA�A?anas laiks, zemA?ka kA�pinA?A?anas temperatA�ra (aptuveni 26 – 32′ C) un ilgs kA�pinA?A?anas laiks (1 – 5 dienas vai vairA?k nepA?rtrauktas kA�pinA?A?anas). Ja zivs ir pareizi pagatavota, to var uzglabA?t ledusskapA� pat vairA?kus mA�neA?us.

KARSTA� KA?PINA�A�ANA

Karstajai kA�pinA?A?anai ir nepiecieA?ams samA�rA? A�ss sA?lA�A?anas laiks. KA�pinA?A?anas temperatA�ra parasti ir aptuveni 32′ C pirmajA?s divA?s stundA?s un aptuveni 65′ C turpmA?kajA?s 4 – 8 stundA?s. Karsti kA�pinA?tas zivis ir mitras, viegli sA?A?as un pilnA�gi izsutinA?tas, bet tA?s var uzglabA?t ledusskapA� tikai daA?as dienas.

KarstA? kA�pinA?A?ana nozA�mA�, ka zivis tiek apdA�motas un zivs gaA?as temperatA�ra sasniedz 60′ C. KarstajA? kA�pinA?A?anA? pA�c zivs apA?A�A?anas ir nepiecieA?ama augsta temperatA�ra, lai zivs tiktu izsutinA?ta un iznA�cinA?tas iespA�jamA?s baktA�rijas. PA�c tam notiek bagA?tA�ga apdA�moA?ana, lai zivs iegA�tu zeltainu krA?sojumu, dA�mu aromA?tu un noteiktu garA?u. Karstai kA�pinA?A?anai ir divi veidi – karstA? sausA? kA�pinA?A?ana un karstA? mitrA? kA�pinA?A?ana. Mitro kA�pinA?A?anu izmanto tikai zuA?u kA�pinA?A?anai. Karsti kA�pinA?tas zivis uzglabA? ledusskapA�.

KARSTA� SAUSA� KA?PINA�A�ANA

A�ajA? gadA�jumA? zivis tiek ievietotas vA�l aukstA? kA�pinA?A?anas iekA?rtA?. ZivA�m vajadzA�tu apA?A�t 2 – 3 stundas vai arA� tik ilgi, lA�dz zivij parA?dA?s spA�dA�ga A?diA�a. SpA�dA�gA? A?diA�a apklA?j zivs virsmu un pasargA? no zivs dabA�gA?s sulas zuduma kA�pinA?A?anas laikA?. PirmajA?s divA?s stundA?s temperatA�rai nevajadzA�tu pA?rsniegt 32′ C. A�ajA? posmA? spA�dA�gA? A?diA�a izveidojas pilnA�bA? un zivs iegA�st zeltaini brA�nganu nokrA?su.

PakA?peniski palielinoties siltumam kA�pinA?tavA? ar atvA�rtA?m durvA�m, zivis vispirms apA?A�st. Tas parasti ir lA�dz 30 minA�tA�m. ApA?A�A?anas laiku ir iespA�jams ievA�rojami saA�sinA?t tajA?s iekA?rtA?s, kurA?s iemontA�ts ventilators.

Kad zivis apA?uvuA?as, krA?sns durtiA�as tiek aizvA�rtas. PA�c pirmajA?m 2 stundA?m kA�pinA?A?anas temperatA�ru palielina lA�dz 70′ C un kA�pina zivis vA�l 4 – 8 stundas. KA�pinA?A?anas ilgums ir atkarA�gs no zivs biezuma.

Ja kA�pina ar malku, tad A?A�ilas nedrA�kst bA�t pA?rA?k lielas un arA� ne par daudz uzreiz, jo siltums nedrA�kst kA?pt pA?rA?k strauji. Vispirms temperatA�ru kA?pina lA�dz 60 – 70′ C. PA?rA?k straujas siltuma palielinA?A?anas dA�A? var veidoties A�dens tvaiki.

KA�pinA?tavA? jA?sasniedz 110′ C temperatA�ra un jA?notur tik ilgi, lA�dz temperatA�ra zivs gaA?A? sasniedz vismaz 45′ C. AtkarA�bA? no zivju sugas, lieluma un to daudzuma A?is laiks ir atA?A�irA�gs. Ja zivis vai to gabali ir 300 – 350 g lieli, tad A?is laiks ir 15 – 20 minA�tes. GatavA�bu var pA?rbaudA�t, pavelkot zivi aiz muguras spuras. GaA?a ap spuru vairs nedrA�kst bA�t stiklaina, tai jA?bA�t baltai. Kad sasniegta A?A� gatavA�bas pakA?pe, temperatA�ru pamazA?m pazemina lA�dz 60 – 70′ C, lai kA�pinA?jums nepA?rkalstu.

Kad zivs ir izsutinA?jusies, sA?kas tA?s iekrA?soA?anA?s. Jau sutinA?A?anas laikA? zivis kA?A�st vairA?k vai mazA?k gaiA?i dzeltenas. Lai A?o toni pastiprinA?tu lA�dz zeltainam, gandrA�z izdeguA?o malku pA?rkaisa ar zA?A?skaidA?m vai A?A�eldu. AtstA?j vaA?A? tikai mazu spraudziA�u. KrA?snA� temperatA�ra pamazA?m krA�tas. Lai iegA�tu vajadzA�go un vA�lamo krA?sojumu, jA?rA�A�inA?s ar aptuveni 45 minA�tA�m.

KopA�jais kA�pinA?A?anas laiks, kas atkarA�gs no kA�pinA?tavas tipa, zivju daudzuma, to lieluma un laikapstA?kA?iem, ir aptuveni 120 minA�tes.

KARSTA� MITRA� ZUA�U KA?PINA�A�ANA

A�o paA�A�mienu izmanto tikai zuA?u kA�pinA?A?anai. A�ajA? gadA�jumA? kA�pinA?tavA? jA?bA�t vismaz 90′ C temperatA�rai jau pirms zuA?u ielikA?anas. 90′ C temperatA�ra jA?saglabA? vismaz 30 minA�tes, tad zutis ir gandrA�z gatavs. Pareizo temperatA�ru zutim ir viegli noteikt. KA�pinA?A?anas gaitA? zivij atveras vA�dera daA?a. Ja kA�pinA?tavA? ir pA?rA?k maz siltuma, atveru malas ieritinA?s uz iekA?u. Ja siltums ir pA?rA?k liels, tad vA�dera atveres satinas uz A?ru. Tad var saplA�st arA� A?da. TA?pA�c pirms ievietoA?anas kA�pinA?tavA? zuti samA�rcA�t remdenA? A�denA�. Tas padara zivs A?du elastA�gu. PA�c vA�dera daA?u atvA�rA?anA?s uz vA�l 30 minA�tA�m uguni pA?rber ar zA?A?skaidA?m, lai iegA�tu skaistA?ku krA?sojumu, un aiztaisa aizbA�dni. TemperatA�ru pakA?peniski pazemina lA�dz 60′ C, bet zuti atstA?j krA?snA� tik ilgi, lA�dz zivs sA?nu malas iegA�st vA�lamo zeltaino krA?sojumu.

KopumA? zutim kA�pinA?A?anas laiks ir divas stundas. Zutis ir gatavs, ja, viegli uzspieA?ot ar pirkstu uz muguras, tas viegli padodas un viegli arA� atgA�st formu. GaA?a vairs neizskatA?s stiklaina, bet gan balta.

  buy lynarol.

MarinA?de vistas kA�pinA?A?anai

MarinA?dei vajag uz vienu litru A�dens-2A�d.karotes sA?ls,4A�d.karotes cukurs,70%esence 2A�d.karotes,sauja kaltA�tas piparmA�tras,citronmA�tra,pA�tersA�A?i,3.A�d.karotes A�imenes,sauja A�iploki,10 krustnagliA�as,10 smarA?A�gie pipari,3-5 kardamona pA?kstis,A�d.karote koriandrs,viens kaltA�ts sarkanais pipars,var bA�t kA?da A�d.karote gaiA?A?s vai tumA?A?s sinepju sA�klas un sA�polu ripas,ja nav jau pielikti kaltA�ti sA�poli,bet var arA� abus.VasarA? vA�l var likt arA� diA?A?u ziedus.

Ja nav slinkums,tad marinA?di var ar garA?vielA?m kopA? uzvA?rA�t,bet tas nav obligA?ti.

A�emam vistu un apkaisam no iekA?puses ar sA?li un sausajA?m garA?vielA?m.Liekam kA?dA? traukA? un pA�c 3-4 stundA?m pA?rlejam ar marinA?di.Vienu dienu trauku ar vistA?m turam virtuvA�,tad divas dienas vA�sumA?.Ja sestdienA? plA?nojat kA�pinA?t,tad treA?dienas vakarA? liekam vistas marinA?dA�.Ja turA�siet mazA?ku laiku to vistu marinA?dA�,tad rezultA?tA? iegA�siet tikai marinA�tu A?du,ko vairums neA�d,vai arA� bA�s jA?cA�nA?s ar kA?da gabaliA�a atkoA?anu no sarkanajA?m locA�tavA?m.

MA?jas vista bA�s jA?patur marinA?dA� kA?du dienu ilgA?k.

Lai jums izdodas un labi garA?o! buy synthroid using paypal.