Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

SIA”Linda-1”ir noslēdzis 02 .05.2016līgumu Nr. SKV-L-2016/193ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkurētspējas veicināšana ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

SIA”Linda-1” ir noslēdzis 02 .05.2016 līgumu Nr . SKV-L-2016/193 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkurētspējas veicināšana ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds