Mēnesis: 2023. gada aprīlis

ABAS kūpinātava > 2023 > aprīlis

Informācija par periodu no 01.04.2023. — 30.04.2023.

  • Datums 28 aprīlis, 2023

28.04.2023. “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” (projekta nr. 1.1.1.1/19/A/092) Informācija par periodu no 01.04.2023. — 30.04.2023. Tiek veikti pēdējie darbi pie kūpināšanas tehnoloģijas metodikas izstrādes – datu analīze, metodikas aprakstošās daļas izstrāde. LVMI “Silava” ir sagatavojusi zinātnisko publikāciju “FLUE GAS ANALYSIS OF APPLE […]

Read More
X