Kategorija: Jaunumi

Informācija par periodu no 01.04.2023. — 30.04.2023.

  • Datums 28 aprīlis, 2023

28.04.2023. “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” (projekta nr. 1.1.1.1/19/A/092) Informācija par periodu no 01.04.2023. — 30.04.2023. Tiek veikti pēdējie darbi pie kūpināšanas tehnoloģijas metodikas izstrādes – datu analīze, metodikas aprakstošās daļas izstrāde. LVMI “Silava” ir sagatavojusi zinātnisko publikāciju “FLUE GAS ANALYSIS OF APPLE […]

Read More

Aicinām pieteikties semināram par gaļas kūpināšanu un policiklisko aromātisko ogļūdeņradi!

Šī gada 19. aprīlī LVMI “Silava” un SIA “Linda 1”  organizē semināru “Gaļas kūpināšana un benzpirēns”, kurā plānots diskutēt par pētījumā “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke””gūtajām atziņām (semināra programma šeit). Dūmgāžu sastāvs ir atkarīgs no kūpināšanai izmantotā koksnes veida un paša degšanas procesa, kas kopumā […]

Read More
12
Mar
2023

Informācija par periodu no 01.01.2023. — 31.03.2023

  • Datums 2 marts, 2023

02.03.2023. “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” (projekta nr. 1.1.1.1/19/A/092) Informācija par periodu no 01.01.2023. — 31.03.2023. Noris noslēdzošie darbi pie kūpināšanas tehnoloģijas metodikas izstrādes. Sadarbībā ar LVMI “Silavu” tiek veikta arī citu gaļas izstrādājumu kūpināšana. Iegūtais gatavais produkts tiek nosūtīts analīžu veikšanai. Pēc […]

Read More

Par paveikto projektā

04.03.2022. “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” (projekta nr. 1.1.1.1/19/A/092) Informācija par periodu no 01.01.2022. — 31.03.2022. : 1) līdz 2022.gada marta beigām tiks pabeigta prototipa izgatavošana atbilstoši tehniskajam uzdevumam. Prototips sastāv no koksnes sadegšanas kameras, kūpināšanas un straujās dzesēšanas kamerām, ozona, tvaika un […]

Read More
04
Mar
2022

Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde

“Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” (projekta nr. 1.1.1.1/19/A/092) Informācija par periodu no 01.07.2021. — 30.09.2021. : 1) 2021.gada 2.ceturksnī pabeigts darbs pie zinātnisko atziņu apkopojuma izstrādes (par benzpirēna piesārņojumu pārtikas produktos – problēmas detalizācija, risinājumi, izmantojot līdzšinējo pētījumu rezultātus un industrijas pieredzi);  pie […]

Read More
08
Sep
2021

Metālapstrādes pakalpojumi

Piesaki metālapstrādes pakalpojumu jau tagad!

Read More
23
Aug
2021

SIA “Linda 1” projekta ietvaros 2021.gada 3.ceturksnī īsteno sekojošas darbības

  • Datums 8 jūnijs, 2021

SIA “Linda 1” projekta “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke” (Nr. 1.1.1.1/19/A/092) ietvaros 2021.gada 3.ceturksnī īsteno sekojošas darbības: 1) sadarbībā ar LVMI “Silava” tiek gatavoti nodevumi – apraksts, kas ietvers risināmo problēmu detalizāciju, izmantojot līdzšinējo pētījumu rezultātus, industrijas pieredzi un tehniskais uzdevums prototipa izgatavošanai; […]

Read More

Par paveikto projekta ietvaros

SIA “Linda-1” 2021.gada 1.ceturksnī projekta ietvaros turpināja darbu pie sekojošu aktivitāšu īstenošanas : 1) risināmo problēmu detalizācijas, izmantojot līdzšinējo pētījumu rezultātus un industrijas pieredzi; 2) tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, kura ietver prototipa iekārtu specifikāciju un novērtēšanas sistēmas izstrādi (kūpināšanas kameras un elektriskās vadības sistēmas projektēšana, iekārtas komponentu savstarpējās integrācijas risinājumi). No 2021.gada aprīļa tiks uzsākts darbs […]

Read More
29
Mar
2021

Programma “Izaugsme un nodarbinātība”

2020.gada 1.jūlijā SIA “Linda-1”, sadarbībā ar LVMI “Silava”, ir uzsākusiprogrammas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” pasākuma 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta īstenošanu “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos […]

Read More
20
Nov
2020
X