Projekta “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” aktualitātes

ABAS kūpinātava > ES Fondi > Projekta “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” aktualitātes

23.12.2020.

Projekta “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” aktualitātes

Informācija par paveikto periodā: 01.10.2020. – 31.12.2020.

Projekta nosaukums: “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke””

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/092

Tiek īstenotas sekojošas aktivitātes:

1.1.Risināmo problēmu detalizācija, izmantojot līdzšinējo pētījumu rezultātus un industrijas pieredzi:

1. Pārtikas pārstrādes uzņēmumu vajadzību un tendeču aktualizācija -ir notikušas tikšanās ar gaļas pārstrādes uzņēmumu pārstāvjiem un pārrunātas nozares aktualitātes un esošās problēmas.

2. Saistībā ar benzpirēna koncentrācijas daudzumu pārtikas produktos monitoringu apzināta aktuālā situācija Latvijā un Eiropas Savienībā. Ir aktualizēta benzpirēna piesārņojuma pārtikas produktos formālo prasību ievērošana Latvijā.

1.2. Tehniskā uzdevuma izstrāde prototipu izgatavošanai :

  1. Noris kūpināšanas krāsns un granulu dedzināšanas kameras projektēšana;
  2. Uzsākta ozona ģeneratora integrēšana dūmu ražošanas un attīrīšanas procesā;
  3. Uzsākts darbs pie iekārtas elektroinstalāciju risinājumu plānošanas.
  4. Tehniskais uzdevums tiek gatavots, balstoties uz standarta LVS EN 15861 “Pārtikas apstrādes mašīnas. Kūpinātavas. Drošuma un higiēnas prasības”.

Sadarbības partneris – LVMI “Silava” turpina darbu arī pie 2.aktivitātes – Granulu ražošanas tehnoloģiju izveide.

Minētās aktivitātes tiks īstenotas līdz 2021.gada 30.jūnijam.

X