Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde

ABAS kūpinātava > Jaunumi > Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde

“Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” (projekta nr. 1.1.1.1/19/A/092)

Informācija par periodu no 01.07.2021. — 30.09.2021. :
1) 2021.gada 2.ceturksnī pabeigts darbs pie zinātnisko atziņu apkopojuma izstrādes (par benzpirēna piesārņojumu pārtikas produktos – problēmas detalizācija, risinājumi, izmantojot līdzšinējo pētījumu rezultātus un industrijas pieredzi);  pie tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas (prototipa iekārtu specifikāciju un novērtēšanas sistēmas shēmu (kūpināšanas kameras un elektriskās vadības sistēmas, iekārtas komponentu sasvtarpējās integrācijas risinājumi));

2) turpinās darbs pie gaļas kūpinātavas prototipa izveides, t.sk. skaitļošanas vadības algoritmu (programmatūru) kūpināšanas procesa vadībai, kā arī mikroshēmu un vadības sistēmu slēguma shēmas un tehniskās specifikācijas izstrāde.

Sadarbības partneris – LVMI “Silava” turpina īstenot 2.aktivitāti – Granulu ražošanas tehnoloģiju izveide. 2021.gada septembrī uzsākts darbu pie jauno granulu izgatavošanas.
Projekta kopējais finansējums: 617 503,51 EUR un to paredzēts īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.

08
Sep
2021
X