Par paveikto projekta ietvaros

ABAS kūpinātava > Jaunumi > Par paveikto projekta ietvaros

SIA “Linda-1” 2021.gada 1.ceturksnī projekta ietvaros turpināja darbu pie sekojošu aktivitāšu īstenošanas :

1) risināmo problēmu detalizācijas, izmantojot līdzšinējo pētījumu rezultātus un industrijas pieredzi;
2) tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, kura ietver prototipa iekārtu specifikāciju un novērtēšanas sistēmas izstrādi (kūpināšanas kameras un elektriskās vadības sistēmas projektēšana, iekārtas komponentu savstarpējās integrācijas risinājumi). No 2021.gada aprīļa
tiks uzsākts darbs pie praktiskiem risinājumiem – prototipa izveides, balstoties uz izstrādāto tehnisko uzdevumu.

Sadarbības partneris – LVMI “Silava” īsteno 2.aktivitāti – Granulu ražošanas tehnoloģiju izveide.

Minēto darbību realizācijas termiņš ir 2021.gada 30.jūnijs.

29
Mar
2021
X