Par paveikto projektā

ABAS kūpinātava > Jaunumi > Par paveikto projektā

04.03.2022.
“Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu
(benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” (projekta
nr. 1.1.1.1/19/A/092)
Informācija par periodu no 01.01.2022. — 31.03.2022. :
1) līdz 2022.gada marta beigām tiks pabeigta prototipa izgatavošana atbilstoši tehniskajam
uzdevumam. Prototips sastāv no koksnes sadegšanas kameras, kūpināšanas un straujās
dzesēšanas kamerām, ozona, tvaika un jonizēta gaisa ģeneratoriem, automātikas un vadības
sistēmas;
2) ir uzsākta kūpināšanas tehnoloģijas metodikas izstrāde. Ir veikti kūpinātavas pārbaudes bez
testējamiem galas produktiem. Kopumā plānots iziet vismaz 3 pilnus kūpināšanas ciklus (bez
galas produktiem), analizējot pašu kūpināšanas ciklu un veicot atbilstoši arī prototipa
automātikas regulāciju;
3) sadarbības partneris LVMI “Silava” turpina darbu pie ābeles un baltalkšņa koksnes granulu
izgatavošanas.
Projekta kopējais finansējums: 617 503,51 EUR un to paredzēts īstenot līdz 2022. gada 31.
decembrim.

04
Mar
2022
X