Projekta aktualitātes

ABAS kūpinātava > Uncategorized > Projekta aktualitātes

07.12.2021.

“Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke”” (projekta nr. 1.1.1.1/19/A/092)

Informācija par periodu no 01.10.2021. — 31.12.2021. :

  • gada 31.oktobrī sasniegts projekta vidusposms. Iesniedzot visdusposma atskaiti, saņemts pozitīvs atzinums par projekta īstenošanas gaitu no ārvalstu ekspertiem;
  • sadarbības partneris LVMI “Silava” ir izstrādājusi granulu izgatavošanas recepti, noris pēdējie pārbaužu testi kurtuves prototipā. Aktivitāte tiks pabeigta līdz gada beigām. Tiek turpināts darbs arī pie granulu ražošanas tehnoloģijas izveides. Notiek granulu ražošanas tehnoloģiskā procesa izpēte un analīze, lai noskaidrotu kritiskos posmus ražošanas procesā un kādas ir iespējas tos novērst;
  • turpinās kūpinātavas prototipa izveide. Ir sagatavotas prototipa galvenās komponentes, notiek tā gala kompelācija;
  • tiek veiktas aktivitātes pie prototipa skaitļošanas vadības algoritma (programmatūra) kūpināšanas procesa vadībai izstrādes un pie vadības sistēmas izstrādes. Tā sastāvēs gan no programmatūras, kā arī no elektroniskajām iekārtām, kuras nodrošinās prototipa atbilstošu darbību.

 

Projekta kopējais finansējums: 617 503,51 EUR un to paredzēts īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.

07
Dec
2021
X