SIA “Linda 1” projekta ietvaros 2021.gada 3.ceturksnī īsteno sekojošas darbības

ABAS kūpinātava > Jaunumi > SIA “Linda 1” projekta ietvaros 2021.gada 3.ceturksnī īsteno sekojošas darbības
  • Datums: 8 jūnijs, 2021

SIA “Linda 1” projekta “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke” (Nr. 1.1.1.1/19/A/092) ietvaros 2021.gada 3.ceturksnī īsteno sekojošas darbības:
1) sadarbībā ar LVMI “Silava” tiek gatavoti nodevumi – apraksts, kas ietvers risināmo problēmu detalizāciju, izmantojot līdzšinējo pētījumu rezultātus, industrijas pieredzi un tehniskais uzdevums prototipa izgatavošanai;
2) ir uzsākts darbs pie gaļas kūpinātavas prototipa izveides:

  • ir sagatavots kūpināšanas kameras prototips;
  • tiek izstrādāts elektriskās vadības sistēmas prototips, kuras mērķis ir vadīt un pilnībā automatizēt radīto kūpināšanās procesu, lai pētniecības un tālākas izstrādes procesa nodrošināšanā iegūtie dati būtu salīdzināmi un izmērāmi;
  • uzsākta skaitļošanas vadības algoritmu (programmatūru) kūpināšanas procesa vadībai izstrāde.Projekta sadarbības partneris LVMI “Silava” turpina darbu arī pie granulu receptes izveides.
    Projekta kopējais finansējums: 617 503,51 EUR un to paredzēts īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.
X